Celulózový izolačný materiál

Wolfinger celulóza (strojová aplikácia) 13kg

Wolfinger celulóza (ručná aplikácia) 10,5kg